Prøv det derhjemme! Bæredygtig bolig, mad og transport – lokalt og globalt

Vil du vide mere om hvordan din hverdagspraksis og forbrugsvalg påvirker miljøet? Og søger du konkrete forslag til, hvordan disse påvirkninger kan reduceres?

Så kom med til et spændende offentligt møde torsdag den 25. april kl. 16.30 – 18.30 i Studiestræde nr. 6 (Studiegården). Eventen er en del af Forskningens Døgn videnskabsfestival. Brug din stemme og vær med til at skabe debat sammen med tre seniorforskere og fire Ph.d. studerende inden for området.

I dialogen med forskerne bruger du din smartphone til anonymt at svare på korte spørgsmål om din hverdagspraksis, når det gælder bolig, mad og transport. Det samlede resultat vises på storskærm og på din smartphone. Forskerne kommenterer resultatet og foreslår konkrete handlinger for en mere bæredygtig praksis. Du kan stille spørgsmål og debattere med forskerne. Til sidst får du tilbud om at være med i andre borgervidenskabelige studier.

Du møder tre eksperter i miljøvurdering fra Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet under Forskningens Døgn:

Click on the name to download presentation!

Morten Birkved, professor ved SDU Life Cycle Engineering, Syddansk Universitet. Han forsker bl.a. i bæredygtigt byggeri og i miljøpåvirkninger fra den enkelte husholdnings forbrug af fødevarer, transportmidler, og fra dens størrelse.

Leo Ronggang Cong, tdl. seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet. Hans forskning forklarer hvorledes stigningen i delebil service i Kina bidrager til bæredygtig transport. Leo vil analysere årsagerne til denne stigning og desuden drøfte perspektiver for deleøkonomi i Danmark og Europa.

Niki Bey, lektor ved Sektionen for Kvantitativ Bæredygtighedsvurdering, Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han forsker bl.a. i hvorledes miljøpåvirkninger gennem hele et produkts livscyklus kan foregribes og minimeres allerede på design stadiet i udviklingen af et nyt produkt.

Du møder også fire Ph.d. studerende fra hhv. Kina, Pakistan og Bolivia, som aktuelt forsker ved danske universiteter. De fortæller fra hver deres forskningsfelt om bæredygtighed som en global udfordring:

Xueqing He (Kina), Ph.d. studerende ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), Københavns Universitet, forsker i anvendelse af insekter til skadedyrsbekæmpelse i økologisk landbrug.

Sajid Shokat (Pakistan), Ph.d. studerende ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN), Københavns Universitet, forsker i bæredygtig hvedeproduktion, hvor mangel på vand som følge af klimaændring kræver udvikling af nye arter af hvede og ris.

Ruichang Mao (Kina), Ph.D. studerende ved SDU Livscykluscenter, Syddansk Universitet, forsker i hvordan cirkulær økonomi kan anvendes i Kinas hastige urbaniseringsproces. Han kortlægger materialeforbruget i det byggede miljø og undersøger hvordan fremtidige ressourcebehov i Kinas storbyer kan opfyldes med det mindst mulige miljøaftryk.

Carla Ximena Little (Bolivia), Ph.d.-studerende ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab (PLEN) og forsker i anvendelse af quinoa som et planteprotein alternativ til kød og vil desuden drøfte hvordan bønder i Andes kan hjælpes til bevare biodiversitet og forbedre deres livskvalitet.

Listen to the podcasts of the four PhD presentations

Download program

Tilmelding til arrangementet er gratis og sker ved at trykke her. Hvis du er forhindret til at møde, meld venligst afbud så pladsen kan gives til en anden.

Vi glæder os til at se dig!

print